Sevärdheter

Solberga gravfält

Mjölby

Solberga är en fornlämningsmiljö vid Svartån med två större gravfält av yngre respektive äldre järnålderskaraktär. Det äldre är mycket märkligt och har ett varierat bestånd av bland anant båtformiga och runda insänkningar samt stora domarringar. Dessa båtformiga gravar är troligen liknande de båtgravar och kammargravar som man har funnit vid utgrävningarna i Birka, Vendel och Valsgärde.

I trakterna kring Solberga har människor levt under många tusen år. Sammanlagt har man funnit 86 fornlämningar här. Man ser tydligt resta stenar på långt håll. Under varje sten har askan från, troligen en man, begravts. De flesta gravarna utgörs av runda, flacka stensättningar, som också är det vanligaste gravsättet under järnåldern.

Vägbeskrivning

Parkeringsplatsen till reservatet ligger intill vägen mellan Sya och Mjölby. Åk från Sya mot Mjölby och parkera på höger sida. Promenera ca 100 meter över en åker (ok med markägaren att korsa åkern). Informationsskyltar finns vid reservatets ingång.