Sevärdheter

Sancta Birgitta Klostermuseum, Vadstena

Stängt för dagen - Vadstena

En av Sveriges mest unika historiska platser

Huset som nu inrymmer Klostermuseet var från början ett kungligt palats från 1260 och som blev kloster vid 1300-talets slut. Museet berättar om klosterområdets byggnader, livet i palatset och klostret samt om Sancta Birgittas liv och gärning.

Klosterområdet i Vadstena bär många olika lager av historia. Varje tidsepok i sig skulle göra området unikt och tillsammans bildar de olika historiska lagren ett kulturarv som är ett av de absolut viktigaste i Sverige.

Museibyggnaden uppfördes av kung Valdemar (son till Birger jarl) som palats i mitten av 1200-talet. Det var den första profana tegelbyggnaden i Sverige. Vadstenapalatset betraktas som norra Europas bäst bevarade högmedeltida palats och intar en given i alla berättelser om svensk arkitektur.

I slutet av 1300-talet förvandlades palatset till kloster i enlighet med heliga Birgittas vision.
Klostret skiljer sig från andra kloster genom att klosterfolket skulle leva i klausur samtidigt som kyrkan skulle vara öppen och klostret fungera som grunden i en andlig väckelse. Det var abedissan som var chef över både nunnor och munkar enligt heliga Birgittas instruktion. Till klostret strömmade pilgrimmer i tusental från hela Europa. Vadstena är det enda moderklostret som finns i norra Europa. Mycket få platser i världen har så stark koppling mellan andlig vision, ideologi och arkitektur.

Efter att klostret stängdes 1595 stod byggnaderna öde under några decennier. I mitten av 1600-talet inrättades ett krigsmanshus, d.v.s. ett hem för invalidiserade soldater från stormaktstidens krig, ett av de första permanenta krigsmanshusen. Under 1800-talet blev byggnaden under en kort period fängelse och sedan mentalsjukhus. Man byggde då vidare på hospitalet i Vadstena som grundades under senmedeltiden. Sjukhuset flyttade successivt ur byggnaderna under 1920-50-talet. På 1950-60-talen undersöktes och renoverades byggnaderna på klosterområdet och fungerar idag som hotell och museum.

www.klostermuseum.se

Mer från Sancta Birgitta Klostermuseum, Vadstena

Utbud

Prisinformation

Pris - Entré till museum
Vuxen: 80:-
Barn från 8 år: 40:-

Pris - Temaguidning och entré till museum
Vuxen: 130 kr
Barn från 8 år: 90 kr

Fri entré till butiken 

 

 

 

 

 

 

Vägbeskrivning

Museet är beläget i ett stort tegelhus som ligger parallellt med Klosterkyrkan.
Bil: Från Rv 50 följ skyltar mot Klosterområdet. Parkering vid Rödtornet eller längs Lastköpingsgatan.

Faciliteter

  • Affär
  • Konferensmöjligheter
  • Kreditkort accepteras
  • WC/Toalett
  • Turistinformation