Sevärdheter

Sancta Birgitta Klostermuseum, Vadstena

Vadstena

En av Sveriges mest unika historiska platser

Huset som nu inrymmer Klostermuseet var från början ett kungligt palats från 1260 och som blev kloster vid 1300-talets slut. Museet berättar om klosterområdets byggnader, livet i palatset och klostret samt om Sancta Birgittas liv och gärning.

Klosterområdet i Vadstena bär många olika lager av historia. Varje tidsepok i sig skulle göra området unikt och tillsammans bildar de olika historiska lagren ett kulturarv som är ett av de absolut viktigaste i Sverige.

Museibyggnaden uppfördes av kung Valdemar (son till Birger jarl) som palats i mitten av 1200-talet. Det var den första profana tegelbyggnaden i Sverige. Vadstenapalatset betraktas som norra Europas bäst bevarade högmedeltida palats och intar en given i alla berättelser om svensk arkitektur.

I slutet av 1300-talet förvandlades palatset till kloster i enlighet med heliga Birgittas vision.
Klostret skiljer sig från andra kloster genom att klosterfolket skulle leva i klausur samtidigt som kyrkan skulle vara öppen och klostret fungera som grunden i en andlig väckelse. Det var abedissan som var chef över både nunnor och munkar enligt heliga Birgittas instruktion. Till klostret strömmade pilgrimmer i tusental från hela Europa. Vadstena är det enda moderklostret som finns i norra Europa. Mycket få platser i världen har så stark koppling mellan andlig vision, ideologi och arkitektur.

Efter att klostret stängdes 1595 stod byggnaderna öde under några decennier. I mitten av 1600-talet inrättades ett krigsmanshus, d.v.s. ett hem för invalidiserade soldater från stormaktstidens krig, ett av de första permanenta krigsmanshusen. Under 1800-talet blev byggnaden under en kort period fängelse och sedan mentalsjukhus. Man byggde då vidare på hospitalet i Vadstena som grundades under senmedeltiden. Sjukhuset flyttade successivt ur byggnaderna under 1920-50-talet. På 1950-60-talen undersöktes och renoverades byggnaderna på klosterområdet och fungerar idag som hotell och museum.

www.klostermuseum.se

Prisinformation

Pris - Entré till museum
Vuxen: 80:-
Barn från 8 år: 40:-

Pris - Temaguidning och entré till museum
Vuxen: 130 kr
Barn från 8 år: 90 kr

Fri entré till butiken 

 

 

 

 

 

 

Vägbeskrivning

Museet är beläget i ett stort tegelhus som ligger parallellt med Klosterkyrkan.
Bil: Från Rv 50 följ skyltar mot Klosterområdet. Parkering vid Rödtornet eller längs Lastköpingsgatan.

Faciliteter

  • Affär
  • Konferensmöjligheter
  • Kreditkort accepteras
  • WC/Toalett
  • Turistinformation