Sevärdheter

Galleri Skådebanan

Linköping

Välkommen till Galleri Skådebanan!


Ett litet galleri mitt i staden omgivet av Trädgårdsföreningens prakt. 

Galleri Skådebanan visar minst åtta utställningar varje år. Dessa präglas av god och intressant kvalitet med inriktning på aktuell samtidskonst. Verksamheten präglas av bredd och mångfald. Galleriet visar måleri, grafik, textil, skulptur, foto, glas, keramik, installationer och konceptutställningar. Vi visar gärna varje år några unga konstnärer som ännu inte mött någon publik. Strävan är att visa hela skalan från konstnärer som är i början av sitt konstnärsskap till konstnärer som verkat ett helt yrkesliv.

Vi vill locka människor i alla åldrar, från olika samhällsklasser och med skiftande kulturbakgrund till galleriet.

 

UTSTÄLLNINGAR VÅREN 2018
13 januari - 2 februari
Eva Fornåå & Christina Olivecrona

10 februari - 2 mars
leif.e.boman & Martin Boman

10 mars - 30 mars
Eva-Karin Strand Wåtz

14 april - 4 maj
Peter Grandin

26 maj - 15 juni
Jonny Olsson Grundström

 

Samrådsgruppen för konst:
För galleriets ledning  ansvarar Samrådsgruppen för konst  bestående av:
Nils-Rune Holmberg, ledamot i styrelsen Nya Skådebanan Östergötland
Joanne Hoffsten, Konstnär

Prisinformation

Fritt inträde

Fakta

Galleriet är till ytan 26 m2 och har en stor potential. Rummet har två vackra, spröjsade fönster och ett vackert ljus. Rummets karaktär ändras vid utställningar efter varje konstnärs utställningsidé.