Sevärdheter

Galleri Skådebanan

Linköping   -  En del av: Nya Skådebanan i Östergötland

Välkommen till Galleri Skådebanan!


Ett litet galleri mitt i staden omgivet av Trädgårdsföreningens prakt. 

Galleri Skådebanan visar minst åtta utställningar varje år. Dessa präglas av god och intressant kvalitet med inriktning på aktuell samtidskonst. Verksamheten präglas av bredd och mångfald. Galleriet visar måleri, grafik, textil, skulptur, foto, glas, keramik, installationer och konceptutställningar. Vi visar gärna varje år några unga konstnärer som ännu inte mött någon publik. Strävan är att visa hela skalan från konstnärer som är i början av sitt konstnärsskap till konstnärer som verkat ett helt yrkesliv.

Vi vill locka människor i alla åldrar, från olika samhällsklasser och med skiftande kulturbakgrund till galleriet.

 

UTSTÄLLNINGAR 2018

19 juni - 24 augusti
Sommaruppehåll, ingen konstutställning

25 augusti - 14 september
Ingrid Strage

22 september - 12 oktober
Lars Olofson

20 oktober - 9 november
Alexander Hadad

24 november - 14 december
Lars Thostrup

 

Öppettider i galleriet
tis - lör: 12.00 - 15.00 under pågående utställning

Samrådsgruppen för konst:
För galleriets ledning  ansvarar Samrådsgruppen för konst  bestående av:
Nils-Rune Holmberg, ledamot i styrelsen Nya Skådebanan Östergötland
Joanne Hoffsten, Konstnär

Mer från Nya Skådebanan i Östergötland

Utbud

Prisinformation

Fritt inträde

Fakta

Galleriet är till ytan 26 m2 och har en stor potential. Rummet har två vackra, spröjsade fönster och ett vackert ljus. Rummets karaktär ändras vid utställningar efter varje konstnärs utställningsidé.