Sevärdheter

Vallerstad kyrka

Mjölby

I den gamla kyrkan fanns ett vackert altarskåp tillverkat i Lübeck, prytt med 16 skulpturer, vilket kan ses i kyrkan idag. Andra föremål från den medeltida kyrkan är ett triumfkrucifix och en primklocka. Här finns också flera epitafier. Dopfunten från 1678 är huggen i kalksten av vadstenamästaren Jan Andersson.
På kyrkogården finns bronsskulpturen "Såningsmannen" av Gottfrid Larsson. Han är också begravd här, eftersom han föddes och växte upp i Vallerstad. Flera av Gottfrid Larssons skulpturer kan beskådas på Rådhuset i Skänninge.