Sevärdheter

Lunds backe

Skänninge, Mjölby

För över 1000 år sedan begravdes bygdens folk sina döda här på Lunds backe. Här finns över 200 gravar och andra fornlämningar. De resta stenarna är även de gravar. Här finns också spår efter odling. 1929 restaurerades gravfältet som hade vandaliserats och de flesta resta stenarna var kullvräkta eller bortforslade för att tjäna som grundstenar i byggnader. Vid undersökning av gravarna fann man bland annat en kalkstenhäll som täckte en gravgömma. I graven fanns brända ben efter den döde, ett spänne av brons, en ornerad benkam och spår av harts. Hartsen är typisk för romersk järnålder o-400 e. Kr. då de kremerade benen begravdes i kärl tätade med harts.

Lunds backe är också förknippad med sägner som Lundsgubben som rev ned allt som någon försökte bygga upp på backen. Eller den om husfrun som lånade ut vackra klänningar till blivande brudar.

Här finns också en almanacka som är uppbyggd efter stenarnas placering där man med solens upp och nedgång kan beräkna vårdagjämning, midsommar med mera.

Vägbeskrivning

Lunds Backe ligger nordost om Skänninge i närheten av Vallerstad kyrka. På vägen mellan Skänninge och Motala. Sväng av mot "Borensberg" och följ därefter skyltning.