Sevärdheter

Västra Tollstads kyrka

Ödeshög

Kyrkan ligger på en höjdsträckning i det för övrigt flacka odlingslandskapet. Vättern anas i väster och i norr tornar Omberg upp sig. Den äldsta kända kyrkan var uppförd av sten under 1100- eller 1200-talet.

Västra Tollstad kyrka och kyrkogård ligger på östgötaslättens södra del öster om tätorten Hästholmen. Läget är mycket öppet och kyrkomiljön omges av åkermark med byar i nordöst och sydöst. I väster anas Vättern och i norr tornar Omberg upp. 

Västra Tollstads kyrka är unik, då den ligger i norr-söder istället för öster-väster. Anledningen till detta är att när man i mitten av 1800-talet byggde om den gamla kyrkan, ville bevara de nedersta delarna från det medeltida templet.

Res med kollektivtrafiken

Östgötatrafiken: Linje 664, hållplats Hästholmen. Swebus: Hållplats Ödeshög Rasta och Östgötatrafiken linje 664 och hållplats Hästholmen.

Fakta

Troligen byggdes den första kyrkan på 1100-talet. Enligt legenden mördades kung Sverker på väg till julottan i Västra Tollstads kyrka 1156.
1926 gjordes en grundlig renovering av helgedomen. Bl a byggdes ett nytt kor. Senare har ytterligare två reparationer gjorts, 1954 och 1970 då den medeltida tornkammaren byggdes om till sakristia. 

Kyrkan äldsta inventarium är ett krucifix från 1300-talet, placerat ovanför dopfunten.

På kyrkogården i Västra Tollstad står en minnessten över de begravda offren från förlisningen av ångfartyget Per Brahe 1918.

Vägbeskrivning

Från Ödeshög kör Länsväg 919 mot Vadstena och efter ca 5 km sväng höger mot Västra Tollstad, ni ser kyrkan från vägen.

Cykel-, rid- och gångväg. Ödeshög- Hästholmen.