Sevärdheter

Trehörna kyrka

Trehörna, Ödeshög, Ödeshög

En liten röd spånklädd kyrka uppfördes första gången 1647. Den lilla kyrkan blev dock för liten, varför det beslöts på sockenstämman 1858 att kyrkan skulle byggas till. 1862 stod den nya träkyrkan färdig. I Trehörna hade man inte råd med en stenkyrka, utan byggde träkyrkan med stenkyrkan som förebild.

Det nya templet godkändes bara som provisorium och invigdes som kyrka först vid 100-årsjubiléet 1962.
I kyrkans gravkammare vilar flera av Trehörna säteris ägare. Även församlingens grundare, överste Axel Ribbings hustru med barn. Paret Ribbing bekostade den första 1600-talkyrkan och skänkte många av inventarierna. På nattvardskalken finns det Ribbingska och Sperlingska vapnen.
Bland inventarierna finns ett krucifix från 1200-talets Frankrike. Dopfunten av trä är tillverkad av Bernhard Fäldt, Tranås.
En dörr med målad dekoration är troligen en rest från 1600-talets altartavla

Res med kollektivtrafiken

Buss: Östgötatrafiken.

Fakta

Trehörna kyrka är belägen i skogsbygden vid stranden av Trehörnasjön. Snett över sjön ligger Trehörna säteri.

Vägbeskrivning

Från Ödeshög kör vägen mot Tranås och fortsätt köra i ca 20 km. Sväng vänster i korsningen mot Trehörna och kör ca 5 km och du är framme. Kyrkan ligger mitt i den lilla orten Trehörna.