Sevärdheter

Röks kyrka

Ödeshög

Röks kyrka är belägen på östgötaslätten.
Kyrkomiljön ingår i ett större område av riksintresse för kulturmiljövården och utgör även ett välbesökt turistmål av internationellt intresse, eftersom Rökstenen är uppställd i direkt anslutning till kyrkogårdsmuren.

Den medeltida kyrkan, som var uppförd av kalksten på 1100-talet, revs i samband med att den nuvarande kyrkan uppfördes 1842-1845. Den nya kyrkan uppfördes av sten med ett rektangulärt långhus med rakslutet kor och halvrund sakristia i öster samt västtorn.
Ritningarna är utförda av östgötabyggmästaren Abraham Nyström och reviderade av arkitekt Carl Gustaf Blom Carlsson vid Överintendentsämbetet.
Fasaderna är vitputsade och det relativt flacka sadeltaket är plåttäckt. Huvudingången är via tornet i väster, men ingångar finns även centralt placerade på långhusets nord- och sydsidor.

Kyrkan är mycket välbevarad såväl exteriört som interiört och är en av de bäst bevarade empirekyrkorna i landet.

Res med kollektivtrafiken

Östgötatrafiken linje 664 hållplats Rökstenen och linje 665 hållplats Hejla och gå ca 300 m.

Fakta

Platsen är ett välbesökt turistmål av internationellt intresse, eftersom Rökstenen är uppställd i direkt anslutning till kyrkogårdsmuren.

Vägbeskrivning

Från Ödeshög ta vänster mot Väderstad innan rondellen vid Preem, fortsätt på den vägen ca en mil. Sväng vänster vid Röks lanthandel och fortsätt ca 300 m och där finns kyrkan på höger sida.