Sevärdheter

Heda kyrka

Ödeshög

Kyrkan är en av Östergötlands märkligaste medeltida

kyrkor. De äldsta delarna är uppförda av kalksten i olika

etapper under medeltiden.

Tornet är ovanligt högt och smäckert och på södra sidan finns

ett kapell, som sannolikt tillkommit på kungligt initiativ.

I kapellets södra mur finns en piscina inmurad med reliefer

av mycket hög konstnärlig kvalitet. På norra sidan

finns ett sidoskepp med influenser från cisterciensisk

arkitektur.

Res med kollektivtrafiken

Östgötatrafiken: Linje 664 mot Mjölby och hållplats Heda.

Fakta

Heda är en medeltida socken och kyrkan är daterad till 1100-talets mitt.

Vägbeskrivning

Från Ödeshög ta vänster mot Väderstad innan rondellen vid Preem, fortsätt på den vägen ca 2 km. Sväng vänster där det står Heda och fortsätt ca 8 km och där finns kyrkan på höger sida.