Hoppa till textinnehållet

Kultur

Kultur för äldre

2017-01-30

 

 

Att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet är en del i de nationella och regionala kulturpolitiska målen.

 

Äldre personer som är i behov av samhällets stöd har, precis som barn och unga, svårt att kunna ta del av det kulturutbud som finns. Region Östergötlands insatser inom kultur för äldre syftar till att öka tillgängligheten till ett kulturutbud med konstnärlig kvalitet utifrån de äldres önskemål och behov.

De regionala programmen ska uppfylla kravet på kvalitet. I begreppet ingår både konstnärlig professionalitet och lämplighet.

 

· Utbudet ska innehålla både program för upplevelser och skapande.

· Utbudet ska vara varierat vad gäller innehåll och utförare

· Utbudet bör utformas i samverkan med kommunerna.

 

De subventionerade programmen riktar sig till personer inom gruppen 65+ med behov av insatser i form av hemtjänst, boende, förebyggande omsorg med mera i kommunal eller privat regi. Region Östergötland subventionerar varje kulturarrangemang vilket innebär att arrangören betalar 1000 kronor per föreställning.

 

Ansvar och administration
De regionala insatserna sköts av Skådebanan som hanterar:

- presentation av utbud och artister på en webbaserad utbuds- och inspirationssida
- kontakter med kulturutövare
- administration av utbudet och programmet

 

Bokning
Bokning görs direkt till utföraren (den som genomför kulturarrangemanget) av arrangören (boende eller motsvarande som beställer arrangemanget).
Region Östergötland har vid geografisk ojämlikhet rätt att fördela och kvotera de budgeterade medlen för att skapa balans i regionen.

Utifrån de önskemål som fanns erbjöd vi kultur i alla former: musik, teater, dans, cirkus, berättelser, konstsamtal m m. Dessa var mycket uppskattade både av boende och personal. Vi samlade även de äldre berättelser i en fotoutställning som
kan ses på regionens bibliotek. Dessa berättelser finns även som film ”Händer berättar” https://youtu.be/VcsOMIP41lk


Efter det att kulturutbudet genomförts utvärderades dessa genom enkäter till personal och direkta frågor till de boende. Resultatet var mycket positivt både från de äldre, personalen och kulturutövarna.


I filmen ”mänskliga möten” kan man se på reaktioner från äldre och personal. https://www.youtube.com/watch?v=TvFjKsAMzqs

 

Linköpings kommun är den enda som har ett uppbyggt system för bokning av utbud av kultur till äldre.
Där beställer äldrenämnden kultur till äldre och utföraren bokar.
I övriga kommuner är det vård- och omsorgspersonalen som bokar.

 

Det förutsätter att man har kännedom om det utbud som finns och vart man kan boka eller att kulturutövarna kontaktar äldreboenden.Det fanns ingen sammanställning över utbudet/ingen utbudskatalog som passar målgruppen. Som ett led i detta har Nya Skådebanan i Östergötland ett uppdrag
från Region Östergötland att tillhandahålla en digital utbudskatalog för målgruppen.
Länk till utbudskatalogen.

I Sverige pågår fler insatser för att tillgodose äldre personers behov av och rätt
till kultur.
Länkar till Halland, Södertälje, Umeå m fl.


Är du intresserad av ämnet och vad forskningen säger så kan du ta del av
seminariet ”Om kulturens betydelse för ett aktivt och hälsosamt åldrande”

http://regionvasterbotten.se/kultur/om-kulturens-betydelse-for-ett-aktivt-och-halsosamt-aldrande/


eller hur Ronnie Gardiner arbetar med rytmen som bas för att rehabilitera
äldre.
http://www.ronniegardinermethod.com/

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

I projektstarten 2014

Kultur för äldre

I Östergötland saknas en tydlig struktur för stöd och distribution av kultur till äldre. Vi vill därför göra en inventering av vilka olika kulturbehov som finns, vilka hinder som måste undanröjas och inleda utvecklingen av en fungerande modell som utgår ifrån det regionala samordningsuppdraget.
Syftet med projektet är att öka äldre människors tillgång till kultur som svarar mot äldres behov och önskningar. Målet är att skapa en långsiktigt hållbar modell som möjliggör ett permanent och rikt kulturutbud till nytta för äldre kulturkonsumenter, kulturaktörer, kommunerna och landstinget. Projektet innebär att olika former av kulturutbud utvecklas och utvärderas. Detta görs tillsammans med personal och boende på vårdboenden för att sedan erbjudas på olika platser i länet.
Projektet finansieras med 1, 5 milj kr från Kulturrådet och pågår 1 mars 2014 – 31 december 2015.


Utbud inom riktat till pilotboenden i projektet:
Under 2014 och 2015 kommer projektet att arbeta i fem kommuner och tio äldreboenden i kommunerna Valdemarsvik, Vadstena, Linköping, Finspång och Motala. Tanken är att alla boenden ska boka in fem föreställningar och de kan välja i utbudet nedan. När föreställningarna besökt boendena kommer frågor att ställas både till boende och personal för att få ett bra underlag för kommande satsningar.


Lille Viggs julafton Ett ”Julmys-program” för alla åldrar med Teater Pelikan
Föreställningen handlar om en julafton förr i tiden. Vi får vi följa ”Lille Vigg” en föräldralös pojke som följer med tomten på julafton. Sagan är skriven av Viktor Rydberg.


I Lådan, Trolleri med Mattias/Magali
En ”magie-et-circus” föreställning, där karaktärerna står på händer, jonglerar, försvinner och återkommer, riskerar sitt liv, i en glad och levande energi.


Så länge du har lust av Per-Johan Persson
Ett relationsdrama med en udda relation. Karin och Joel delar hemligheter och skratt och sorger med varandra. Men det är speciellt ett som de har gemensamt: teatern.


Ett frieri, Tjechov– Östgötateatern
Godsägarens dotter får ett frieri från den respektable grannen. Godsägaren har egentligen inget emot giftermålet men samtalet hänger dock upp sig på småsaker.


En drömmares liv – Gustaf Appelberg
En berättelse om Dan Anderssons liv och leverne. Skrönor och fakta blandas med sånger och tonsättningar av Dan Anderssons dikter.


Tango, Crusellkvintetten med Jens Lindberg
Östgötamusikens Crusellkvintett möter Jens Lundberg, bandonéon, i en smäktande konsert. Musik av Astor Piazzolla, Juan Carlos Cobian, Carlos Gardel och Ronaldo Miranda.


Swingin´Brodway med Östgötabandet
Östgötabandet bjuder på melodier av bland annat Cole Porter och Richard Rodgers och berättar om musikens ursprung.


Alla dessa kompositörer med Crusellkvintetten
Crusellkvintetten bjuder på en underhållande och välklingande konsert där man blandar anekdoter och tokigheter från musikens värld.


Dans för äldre med Jessica/Anna
I Dans för äldre möter ni Jessica och Anna som är två danspedagoger som kommer till boendet och tillsammans med boende och personal utgår från rörelsen som ska komma från de äldre.