Hoppa till textinnehållet
Visit Östergötland
Sök
pågång-100x500

Policy Östergötlands evenemangskalender På Gång

 

Evenemangen i Östergötlands regionala evenemangskalender På Gång publiceras i enlighet med punkterna i denna policy:

 

1. Evenemanget måste äga rum i Östergötland.


2. Varje arrangör tar ansvar när det gäller marknadsföring av sitt evenemang i På Gång.

 

3. Turistbyråerna i Östergötland eller Visit Östergötland förbehåller sig rätten att göra eventuella justeringar i inskickad text och bild. Bilder med text eller logotyper på får inte användas utan kommer att ersättas med standardbild.

 

4. Ett evenemang får inte upplevas kränkande för individer eller vissa samhällsgrupper.

 

5. Ett evenemang är en tillställning som arrangeras kortvarigt och tidsbegränsat till skillnad från löpande verksamhet.

Exempel 1: en ateljé som håller öppet varje helg är inte ett evenemang men om en vernissage hålls ett speciellt datum godkänns det som evenemang.

Exempel 2: en idrottsförenings matcher är inte ett evenemang men om föreningen anordnar t.ex. marknad eller midsommarfirande godkänns det som evenemang.

Evenemanget ska alltså vara tydligt skiljt från arrangörens löpande verksamhet och ska ha ett tydligt start- och slutdatum. Kurser/utbildningar som tillhör arrangörens löpande verksamhet eller som man förväntas besöka vid fler än ett tillfälle godkänns ej. Kurser/utbildningar av "prova-på"-karaktär godkänns förutsatt att man kan delta vid endast ett tillfälle.


6. Att locka besökare med ett evenemang där själva huvudsyftet är annat än just evenemanget i sig är inte godkänt, exempelvis en rea eller en butik som bjuder på fika eller anordnar utbildning under en helg i syfte att locka fler kunder. Evenemanget ska kunna besökas utan att det måste bokas tillsammans med en annan aktivitet ex. middag eller övernattning.


7. Ett evenemang är ett arrangemang som allmänheten är välkommen till. Evenemang får inte i första hand rikta sig mot personer som är medlemmar i exempelvis föreningen som anordnar arrangemanget. Arrangören får inte heller utesluta personer att besöka evenemanget på grund av faktorer som exempelvis ålder, kön, etnisk tillhörighet och trosuppfattning. Åldersgränser för barn är dock tillåtet.

 

8. Kommunerna i Östergötland eller Visit Östergötland avgör om evenemanget bryter mot någon punkt i denna policy och därför inte bör publiceras.

 

9. På Gång är en politisk obunden evenemangkalender, därför publicerar vi inte evenemang som arrangeras av eller tillsammans med politiska partier/förbund. Vi publicerar inte heller information om demonstrationer eller manifestationer.

 

 

 

 

Policyn för evenemangskalendern På Gång uppdaterades i maj 2016.