Hållbarhetsarbete i Östergötland Visit Östergötlands Hållbarhetspolicy

Hållbar produktutveckling

Östergötland är ett av åtta utvalda områden för Tillväxtverkets satsning på Hållbar besöksnäring inom natur- och kulturturism. Projektet Hållbar Produktutveckling fokuserar på utvecklingen av produkter för besöksnäringen i och runt Östgötaskärgården, Vadstena, Göta kanal och Kinda Kanal och syftet är att få fram ett ökat utbud av upplevelser för kultur- och naturintresserade besökare från andra länder.

De utvalda områdena är Region Blekinge, Region Dalarna, Regionförbundet Uppsala län, Region Östergötland, Smålands Turism AB, Tourism in Skåne AB, Västarvet samt fem kommuner i Västerbotten med Nordmalings kommun som projektägare.

Projektnamn: HPU, Hållbar produktutveckling
Projektperiod: 2016-2019
Projektledare: Emil Selse, Telefon: 010-103 64 47, e-mail: emil.selse@regionostergotland.se

Läs mer på Tillväxtverkets hemsida