Evenemang

Nordisk familjebok 1954 - fritt tolkat ur ett genusperspektiv

Affären i Svaljsö med Pers mekaniska kabinett, Kinda

Anna Helldorff visar collagebilder inspirerade av framstående män och kvinnors lif och lefverne i Nordisk familjebok 1954.

Vad lämnar vi för spår i historien. Är det samlingen av heraldiska sköldar som blir vårt eftermäle eller "ett djupt sinne för det smärtfyllda".

 

Hoppa förbi Facebookflöde

Fakta

Svalsjö Art Gallery är en del av Affären Svalsjö med Pers mekaniska kabinett med samma öppettider.

Faciliteter

Kafé
Badplats