Evenemang

Sankt Anna Skärgårdsmuseum

Söderköping

Årets utställning visar "Alla tiders förvaring". En utställning om livsmedelsförvaring från förr i tiden. Lyssna till "Skärgårds-skrönor".

Museet skildrar skärgårdsbornas levnadsvillkor i gången tid och ger också utblickar och information om dagens möjligheter att leva och verka i skärgården. Huvudtema är givetvis fisket. Bruksbåtar som roddsump, segelöka och notöka visas liksom olika fiskemetoder. Här berättas också om sjöfågeljakt och andra fångstsätt. Skärgårdsjordbrukets enkla redskap, visthusbod och kök visas också. Inne i lokalen har byggts en sjöbod och ett sköve som förstärker upplevelsen. Det berättas också om skutor och bruksbåtar och de båtar som fraktade gods och passagerare. Ett bildmaterial visar också vardagsarbetet i skärgården.

Det här evenemanget är en del av Östgötadagarna 2017. Läs mer om Östgötadagarna >>

Prisinformation

Entré 25 Kr. Barn under 12 år gratis

Vägbeskrivning

Från Söderköping kör väg 210 mot Norra Finnö Tyrislöt, Sankt Anna