Evenemang

Den gamla manbyggnaden på Hofgren

Vikbolandet, Norrköping

Östkinds hembygdsförening visar den gamla manbyggnaden på Hofgren. Huset är från 1700-talets mitt och har bevarade interiörer från 1780-talet. Här finns också en fotoutställning med gamla motiv från Jonsbergs skärgård samt ett bord med vikbolandslitteratur. En bod med gamla föremål från gården visas också. 

Den gamla manbyggnaden på Hofgren restaureras sedan mitten av 1990-talet i Östkinds hembygdsförenings regi i samverkan med den antikvariska myndigheten i länet. Huset byggdes omkring1753 som huvudbyggnad på det lilla säteriet Hofgen. Men redan på 1790-talet fick gården en ny huvudbyggnad, som ligger mittemot. Den gamla manbyggnaden användes sedan till andra ändamål. Under slutet av 1800-talet inrättades t.ex. två arbetarbostäder i huset. 
Den utvändiga restaureringen har återgivit huset en del av det sena 1700-talets utseende, bl.a. har detta skett genom det rödtjärade spåntaket.
Restaureringen av husets rum har som mål att spegla olika epoker av byggnadens historia. Tack vare att huset undgått förstörande renoveringar har det varit möjligt att i några rum ta fram välbevarade 1780-talstapeter. I några rum arbetar vi även med att rekonstruera möblemanget i enlighet med en bouppteckning från 1770, som beskriver hur varje rum var möblerat.
I ett rum har vi nu en fotoutställning, som visar livet i skärgården här utanför under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Vi har även ett bord, där vi säljer litteratur, som behandlar Vikbolandet.
Det finns även många andra byggnader på gården som är sevärda. Inte mindre än nio av gårdens tolv byggnader är knuttimrade och uppförda under perioden 1753-1816. Hit hör bl.a. tre bodar, stall, ladugård och ett magasin.
Vid entrén tar vi upp en frivillig avgift på 20 kr. Då får man en folder, som kan vara till hjälp vid rundvandringen i huset. Det kommer även att finnas en guide, som kan hjälpa till med information. Alla intäkter går till husets fortsatta restaurering.

Varmt välkomna!

Det här evenemanget är en del av Östgötadagarna 2017. Läs mer om Östgötadagarna >>

Prisinformation

Vi tar upp en frivillig avgift vid entrén på 20 kr. Då får man en folder med vars hjälp man kan orientera i huset.

Vägbeskrivning

Åk 209 mot Arkösund, sväng vänster mot Jonsbergs ka, fortsätt förbi kyrkan ca 2 km. Husen ligger vid vägen, följ skyltningen där. Parkera gärna på lagårdsplanen och promenera sedan sista biten till den gamla manbyggnaden.