Sevärdheter

Motala Museum/Charlottenborgs slott

Öppnar juni, juli, aug. Motala

Motala Museum// Charlottenborgs slott

Charlottenborgs slott, idag museum. Här visas våra fantastiska träsniderier av Jungfru Sophia Isberg. Även en unik Miniatyrsamling med flera miljöer, en fågelsamling
och även Svensk konst från 1600-talet tills idag samt en arkeologiutställning.
Välkomna! 

Kulturcentrum i historisk miljö

Efter mer än 70 års "kringflackande" i olika lokaler flyttade Motala Museum år 1984 in på Charlottenborgs slott och de växande samlingarna fick därmed en värdig inramning. Slottet uppfördes år1652 av generalen och riksrådet Ludwig Weirik Lewenhaupt, vilken lät uppkalla sitt herresäte efter sin hustru Charlotte. Hembygdsmuseet i Motala fick, genom den Flodinska fågelsamlingen, redan från början (1911) en karaktär som något avviker från det traditionella mönstret. Med de kulturskatter som finns samlade på Charlottenborgs slott har Motala Museum utvecklats till en verklig sevärdhet. Ett tillskott av senare datum är konst från Östergötlands länsmuseum, Norrköpings konstmuseum och Thielska Galleriet.

Sophia Isberg 1819-1875
Sophia Isberg föddes i Säby församling i Tranås. Som liten flicka började hon snida pipor i låg relief
med den tidens vanliga motiv av jägare och hundar. 1840 flyttade hon med sin familj till Motala där
fadern och brodern ämnade försörja sig som spinnrocksvarvare.
Efter detta kom en ny epok i hennes sniderier, reliefen blev högre och nästan frisående, runt urnor och
pipor. Sophia var under sin levnad i Motala stadens mäktigaste person, känd och beundrad både inom
och utom landet för sina utmärkta träsniderier.

Dockskåp / Miniatyrsamling

Mycket populär hos både unga och gamla har vår dockskåpssamling blivit. Den har under en tid om 30 år sammanställts av Eivor och Hans Nielsen. Samlingen består av ett 30-tal dockskåpsinteriörer från en småstad. Här finns konditori, skola, ålderdomshem, butiker m.m.

Fågelsamling.

Grundaren av Motala Museum, Hjalmar Flodin 1869 - 1938, var en hängiven ornitolog och naturvän.
Han hade under ett antal år samlat en stor del av Motalatraktens fåglar samt deras bon och ägg.
Flodin skänkte sin omfattade samling till museet när detta grundades 1911. Samlingen visades för allmänheten då museet öppnades den 23 mars 1913. Den bestod då av 160 uppstoppade fåglar representerande 130 arter. Samtliga med ett fåtal undantag har någon anknytning till Motala.
Samlingen har utökats under åren och idag visas 208 exemplar. De representerar 163 arter.

Konstsamling
Samlingen svensk konst från 1600-tal och framåt är mycket noga utvald.Här visas på ett genomtänkt
pedagogiskt sätt utvecklingen av den svenska konsten, med originalverk av de stora svenska konstnärerna såsom, August Malmström, Johan Krothén, Bengt Nordenberg, Roberth Tegerström m.m.

Samlingen består av deponerad konst från de stora statliga och privata museerna.

Arkeologiutställning. Ett av norra Europas mer facinerande boplatser från äldre stenåldern undersöktes i Motala under 2000-talets första decenium. Stora fyndmaterial visar olika sidor av människornas liv vid Motala ström för mellan 8000 och 7000 år sedan.

Stenåldersboplatser upptäcktes när Trafikverket planerade utbyggnad till dubbelspårig järnväg mellan Motala och Mjölby, infrastrukturprojekt inkluderade nya broar över Motala ström och Göta Kanl vilket innebar stora arkeologiska undersökningar mitt inne i staden.

Utställningen visar text och bildmaterial i vepor.

1:Arkeologi vid Motala Ström.

2:Platsen under äldre stenåldern.

3:Hus och hem.

4:Fiskare och jägare.

5:Hantverk i ben, horn och sten.

6:Gravfältet vid Strandvägen.

Skallar på sjöbotten-släktingar eller fienden.

Välkomna att göra ett besök på Charlottenborgs slott!

Prisinformation

50 kr entre, barn under 19 år fri entre.

Dessa priser gäller ordinarie öppettider.

Fakta

Charlottenborgs slott ett 1600-tals slott som  idag är ett museum här visas olika utsällningar såsom träsniderier av Sophia Isberg som är unika, dockskåp flera olika miljöer, konst, fågelsamlign samt en arkeologiutställning.

Vägbeskrivning

3 km nordost om Centrum intill Motala Ström. Slottet kan nås från R50 och R36, följ skyltar mot Charlottenborgs slott.

Faciliteter

Hiss